ALO ZABITA HATTI - 153ALO ZABITA TELEFON NUMARASI: Alo 153

Zabıta, bağlı bulunduğu kent ve beldede güvenliği sağlamakla görevlendirilmiş yönetime ait kişilerdir. Kentin ve kent sakinin
huzurunu ve düzenini sağlamak, yasalarla belirlenmiş haklarını korumakla yükümlüdür.

Belediye Zabıtasının temel görevi: Bağlı olduğu belediye sınırları içerisinde mevcut düzeni sürdürülebilir kılmak ve halkın huzuru,
sağlığı ve yetkili organların ve mercilerin bu amaç doğrultusunda alacakları kararların uygulanmasını sağlamak ve korumak: belediye
suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenmiş mevcut belediye suçlarını takip etmektir.

Zabıta'yı Polis'ten ayıran fark: Görev alanının yalnızca bağlı olduğu kent ve belde ile sınırlı olmasıdır. Sorumlu olduğu alan
sınırlarında kent refahını sürdürmek sağlamak ve kentlinin yasalarla belirlenmiş haklarını muhafaza etmektir.


Zabıtanın Başlıca Görevleri

-Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi
-Çevre koruma kanununun yüklediği görev ve sorumluluklar
-Gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi
-Kaçak ilan ve reklamların önlenmesi
-Seyyar satıcalara müdahale
-Ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması ve sonrasındaki denetimler
-Kaçak et denetimleri
-Kaçak gecekondu ve inşaat denetimleri
-İmar kanunun yüklediği görev ve sorumluluklar
-Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine seyahatlarinde

Türk Telekom Özel numaralar servisi, Acil ve önemli numaralar

Kategori: Önemli Numaralar, Acil Numaralar