Alo RTÜK Hattı - 178

Alo RTÜK Telefon Numarası: Alo 178

178 ALO RTÜK Şikayet Hattı

  Toplumun rahatsız olduğu ve genel toplum ahlakını bozduğunu düşündüğü programları şikayet edebileceği 178 ALO RTÜK hattında şikayetlerinizi direkt olarak uzmanlarla canlı görüşerek iletebilirsiniz...

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 4756 Sayılı Yasayla değişik 3984 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirlenmiştir.

Üst kurul, öngörerek talep ettiği yükümlülük ve sorumlulukları uygulamayan ve yerine getirmeyen, verilen izin şartlarına uymayarak ihlâl eden, kanunda belirtilen diğer esaslara ve yayın ilkelerine aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık bir şekilde özür dilemesini ister. Bu talep ve uyarıya uyulmaması ve aykırılığın tekrarı durumunda ihlâle konu olan programın yayını bir ila on iki kez arasında durdurulur. Bu süreç içerisinde program yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir isim altında farklı ve başka bir program yapamaz ve sunamaz.

Yayını durdurulan programların yerine aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlatılmış olan eğitim, trafik, kültür, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlâki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin düzgün ve güzel kullanıcı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Aykırılığın tekrarı durumunda 3987 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 33. maddesinde açıkça belirtilen miktarda idarî para cezası uygulanmaktadır. Para cezaları her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranıyla ilişkili şekilde artırılarak değiştirilir. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içerisinde tekrarı halinde bu idarî para cezaları yüzde elli oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içerisinde üçüncü kez tekrarından ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.

3984 Sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun" ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4756 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair" Kanun 21.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeler ve teknolojik gelişmeler AB normlarını içermektedir.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır. Kurallar AB normlarına uygun şekilde dizayn edilmiştir.

Aynı zamanda 444 1 178 nolu telefondan da RTÜK Şikayet Hattına ulaşabilirsiniz.

Şikayet ve taleplerinizi iletebilirsiniz.


Türk Telekom Özel numaralar servisi, Acil ve önemli numaralar


Kategori: Önemli Numaralar, Acil Numaralar